Tiếng Nhật giao tiếp trình độ Sơ cấp (Bao gồm 3 khóa học SC1 – SC2 – SC3)

Khóa học dành cho các bạn đã học khoảng 25 - 50 bài của sách Minna no Nihongo.

1.680.000 VNĐ

1 khóa học (12 Buổi)

 • Giáo viên: 100% là người Nhật phát âm chuẩn giọng Tokyo
 • Trợ giảng là người Việt đã có N2 trở lên.
 • Học online qua ứng dụng skype.
 • Mỗi lớp tối đa 6 học viên
 • Thời lượng: 60 phút/ buổi.
 • Nội dung: Các chủ đề thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày với bối cảnh là trường học, công ty, v.v....
 • Giáo viên sẽ báo cáo về tình hình học tập của từng học viên với bộ phận giáo vụ để kịp thời đưa ra những lời khuyên hoặc thay đổi phù hợp với lực học của từng học viên.

Tiếng nhật giao tiếp trình độ Trung cấp (Bao gồm 3 khóa học TC1 – TC2 – TC3)

Khóa học dành cho các bạn đã học trên xong 50 bài của sách Minna no Nihongo

1.680.000 VNĐ

1 khóa học (12 Buổi)

 • Giáo viên: 100% là người Nhật phát âm chuẩn giọng Tokyo
 • Có trợ giảng hỗ trợ kịp thời khi học viên không hiểu nội dung giáo viên hướng dẫn
 • Học online qua ứng dụng skype.
 • Mỗi lớp tối đa 6 học viên
 • Thời lượng: 60 phút/ buổi.
 • Nội dung: Các chủ đề thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày với bối cảnh là trường học, công ty, v.v....
 • Giáo viên sẽ báo cáo về tình hình học tập của từng học viên với bộ phận giáo vụ để kịp thời đưa ra những lời khuyên hoặc thay đổi phù hợp với lực học của từng học viên.

Tiếng nhật giao tiếp trình độ Nâng cao (Bao gồm 2 khóa học NC1 – NC2)

Khóa học dành cho các bạn đang học hoặc đã có N2, nhưng giao tiếp chưa được tốt, cần nâng cao kĩ năng giao tiếp trong môi trường công việc.

2.480.000 VNĐ

1 khóa học (12 Buổi)

 • Giáo viên: 100% là người Nhật phát âm chuẩn giọng Tokyo
 • Có trợ giảng hỗ trợ kịp thời khi học viên không hiểu nội dung giáo viên hướng dẫn
 • Học online qua ứng dụng skype.
 • Mỗi lớp tối đa 4 học viên
 • Thời lượng: 60 phút/ buổi.
 • Giáo viên sẽ báo cáo về tình hình học tập của từng học viên với bộ phận giáo vụ để kịp thời đưa ra những lời khuyên hoặc thay đổi phù hợp với lực học của từng học viên.